>

Tin vắn chứng khoán ngày 19/10

Đăng lúc: Thứ hai - 19/10/2009 10:29
Những thông tin đáng chú ý ngày 19/10/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Từ ngày 19/10/2009 - 26/12/2009, ông Nguyễn Cao Cường - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 3.018 cổ phiếu.

* Từ ngày 20/10/2009 - 31/12/2009, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu; số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 100.520 cổ phiếu, nhằm tăng số cổ phiếu nắm giữ.

* Ngày 16/10/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương (mã NSC-HOSE) được niêm yết bổ sung 2.248.211 cổ phiếu với mệnh giá là 22.482.110.000 đồng.

* Từ ngày 8/10/2009 -13/10/2009, ông Nguyễn Việt Cường - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BASA (mã  BAS-HOSE) đã bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 500.000 cổ phiếu.

 * Từ ngày 19/10/2009 -19/1/2010, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch là 30.500 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

 * Từ ngày 19/10/2009 -19/1/2010, ông Lê Quốc Bình - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký mua 45.430 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch là 150.006 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 19/10/2009 - 19/01/2010, ông Phạm Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu; số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch là 53.360 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 19/10/2009 - 19/12/2009, ông Trần Minh Huy - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV-HOSE) đăng ký bán  5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm cân đối tài chính.

* Từ ngày 3/9/2009 -15/10/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Vật liệu xây dựng FiCo do ông Lương Minh Nhật làm đại diện tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đã bán 200.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính gia đình và phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

* Từ ngày 3/9/2009 -15/10/2009, ông Lương Minh Nhật - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã  LBM-HOSE) đã bán 4.720 cổ phiếu nhằm cân đối tài chính gia đình.
 
* Ngày 14/10/2009, ông Bùi Dương Hùng- người đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (mã LCG-HOSE) đã bán 720.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu

* Từ ngày 19/10/2009 -19/11/2009, bà Cù Thị Lệ, người có liên quan đến ông Cao Thanh Cát - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 19/10/2009 đến 30/10/2009, ông Thái Minh Thuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) đăng ký bán 3.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn  0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 19/10/2009 - 30/10/2009, ông  Đặng Công Uẩn -  Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

*  Từ ngày 19/10/2009 -19/11/2009, ông Lê Kim Hưng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HNX) đăng ký  mua 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 10.000 cổ phiếu.

*  Từ ngày 16/10/2009 -16/11/2009, ông Trần Anh Phương -thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) dự kiến bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày  19/10/2009 -19/11/2009, ông  Lưu Quang Huy, người có liên quan đến bà Phạm Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) đăng ký bán 36.030 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ  ngày 19/10/2009 -19/11/2009, ông Huỳnh Anh Minh - Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần  Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) dự kiến bán 25.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

*  Từ ngày 19/10/2009 - 15/11/2009, ông Hồ Xuân Dũng Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đăng ký  bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 22.450 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 19/10/2009 -16/11/2009, bà  Đoàn Ngọc Ly - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) dự kiến bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

*  Từ ngày 19/10/2009 -19/11/2009, Hoàng Việt Trung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO SSM (mã SSM-HNX) dự định bán 18.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ còn  18.152 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 7/10/2009, Công ty TNHH Chứng khoán VPBank, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJ1-HNX) đã bán 165.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 129.930 cổ phiếu, chiếm 4,918% vốn điều lệ công ty.

*  Từ ngày 7/9/2009 - 7/10/2009, bà Cao Thị Tuyết - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 59.840 cổ phiếu.

*  Từ ngày 7/9/2009 - 7/10/2009, ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đã mua 6.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 946.014 cổ phiếu.

* Từ ngày 8/9/2009 - 30/9/2009, ông Nguyễn Chí Long - Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) đã bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 30.463 cổ phiếu, chiếm 0,63% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

*  Từ ngày 12/10/2009 - 30/10/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 6, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HNX) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu tiếp tục đăng ký bán là 100.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 1/10/2009 - 6/10/2009, Công ty Tài chính Cao Su, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HNX) đã mua 194.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 645.700 cổ phiếu, chiếm 9,99% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HNX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội tại Tp. HCM đối với bà Quản Thị Tuyết Lan kể từ ngày 5/10/ năm 2009. Bổ nhiệm ông Lê Hải Hoàng giữ chức Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội tại Tp. HCM kể từ ngày 5/10/2009

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo bà Ngô Thị Bích Diệu, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS-HNX) số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 3/9/2009 là 2.221.900 cổ phiếu, chiếm 5,41% vốn điều lệ. Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 15/9/2009 là 1.977.900 cổ phiếu, chiếm 4,82% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS-HNX) số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 11/8/2009 là 2.088.300 cổ phiếu, chiếm 5,09% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 14/8/2009 là 2.011.300 cổ phiếu, chiếm 4,9% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo bà Nguyễn Thanh Hiền, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 27/8/2009 là 2.085.800 cổ phiếu, chiếm 5,08% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 25/9/2009 là 1.369.200 cổ phiếu, chiếm 3,33% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/8/2009 - 22/9/2009, ông Đoàn Trung Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HNX) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 31/8/2009 - 30/9/2009, ông Phạm Văn Thìn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HNX) đã bán 65.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 46.022 cổ phiếu.

G?i qua YM

Tác giả bài viết: Hà Phương
Nguồn tin: VnEconomy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Vé máy bay Vietnam Airlines - Vé máy bay VietJet Air - Phòng vé máy bay

Chất lượng thông tin website đối với bạn?

Rất hữu ích

Thông tin rất kịp thời chính xác

Tin tức bình thường

Tin tưc không kịp thời

Rất tệ
Download Bảng giá Quảng cáo


Vé máy bay đi Nha Trang
Vé máy bay đi Đà Nẵng
Vé máy bay đi Sài Gòn
Vé máy bay đi Hải Phòng
Vé máy bay đi Đà Lạt
Vé máy bay đi Phú Quốc
Ve may bay gia re
Vé máy bay 


Thue Van phong Sieu re


 ................................................................................................................................................................................................................................................ phòng vé máy bay Hà Đông   - vé máy bay giá rẻ - Cầu thang gỗ - cá lóc giống - Cầu thang đẹp - cầu thang hiện đại - vé máy bay giá rẻ - trại cá giống - bán ếch giống